Serviciul agricol

Obiectul activitatii compartimentului:

 • Se ocupa de tinerea la zi a Registrelor Agricole  si inscrierea datelor in acestea sub semnatura proprietarilor;
 • Pregateste datele pentru inscrierea in centralizatorul agricol si intocmeste darile de seama statistice;
 • Elibereaza certificate si adeverinte ce contin date din registrul agricol;
 • Aduce la cunostinta secretarului orasului a tuturor greselilor de inscriere in Registrul Agricol pentru rectificarea de catre acesta a erorilor existente;
 • Verifica existenta produselor in vederea eliberarii certificatelor de producator;
 • Elibereaza certificatele de producator agricol;
 • Efectueaza masuratori si schite in teren, impreuna cu referentul de cadastru la cererea cetatenilor;
 • Primeste tabelele centralizatoare de la asociatiile agricole cu membrii asociatiei si contractele de arendare pe care le inscrie in Registrul Agricol.

Atributiile Registrului Agricol:

 • redactarea raspunsurilor la cererile adresate Compartimentului Agricol;
 • transcrierea si completarea pe anul in curs in noile registre agricole a pozitiilor din vechile registre reprezentând gospodariile populatiei detinatoare de terenuri agricole si animale;
 • deschiderea de noi pozitii in registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau detinatori de animale;
 • operarea modificarilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzarilor-cumpararilor, mostenirii, donatii, schimbari ale categoriilor de folosinta a terenurilor;
 • tine evidenta gospodariilor populatiei detinatoare de terenuri agricole si animale;
 • inscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legea Fondului Funciar si legea 10/2001;
 • elibereaza adeverinte de proprietate cu situatia existenta in registrul agricol;
 • intocmeste si elibereaza certificate de producator (pentru vânzari de produse agricole), potrivit evidentelor pe care le detin dupa o prealabila verificare in teren;
 • intocmeste procesele verbale si vizeaza trimestrial certificatele de producator;
 • verifica in teren reclamatiile si sesizarile privind registrul agricol;
 • conduce evidenta asociatiilor agricole cu personalitate juridica,
 • verificari in teren a veridicitatii datelor declarate in registru agricol;
 • centralizeaza toate datele inscrise in registrul agricol;
 • intocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul compartimentului;
 • relatii cu publicul zilnic privind Registrul Agricol;
 • actualizeaza zilnic baza de date privind evidentele de Registru Agricol;
 • indeplinirea oricaror altor sarcini, care nu sunt cuprinse in fisa postului, in functie de solicitarile conducerii primariei sau ale sefului sau direct, participând si la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul institutiei privind sesizari, verificari, reclamatii, proiecte;

Documents

Created Date Friday, 17 March 2017
Filesize 36 Kilobytes

Cerere eliberare certificat de producator

Created Date Friday, 17 March 2017
Filesize 420 Kilobytes

Declaratie Registrul Agricol

Comuna Cirligele

Cirligele este o comuna in judetul Vrancea, România, formata din satele Blidari, Bontesti, Cirligele (resedinta) și Dalhauti.

Wikipedia

Primaria Cirligele

  cirligeleprimaria (@) yahoo.com
  +40.237.253.000
  +40.237.253.000
  Cirligele 627065, Jud. Vrancea

Comunicam si pe: