Urbanism

ORAR DEPUNERE DOSARE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM SAU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

LUNI-MARTI:09.00-12.00

RIDICARE CERTIFICATE DE URBANISM SAU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

JOI-VINERI:09.00-12.00

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE SE EMITE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR AFERENTE ORGANIZARII EXECUTARII LUCRARILOR, IN CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA DEPUNERII DOCUMUNTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CARE CUPRINDE, IN COPIE URMATOARELE DOCUMENTE:
  • CERTIFICATUL DE URBANISM;
  • DOVADA, IN COPIE LEGALIZATA, A TITLULUI ASUPRA IMOBILULUI, TEREN SI/SAU CONSTRUCTII, SAU,DUPA CAZ, EXTRASUL DE PLAN CADASTRAL ACTUALIZAT LA ZI SI EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE ACTUAL LA ZI, IN CAZUL IN CARE LEGEA NU DISPUNE ALTFEL;
  • DOCUMENTATIA TEHNICA;
  • AVIZELE SI ACORDURILE STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM;
  • ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI;
  • DOVADA PRIVIND ACHITAREA TAXELOR LEGALE;

Comuna Cirligele

Cirligele este o comuna in judetul Vrancea, România, formata din satele Blidari, Bontesti, Cirligele (resedinta) și Dalhauti.

Wikipedia

Primaria Cirligele

  cirligeleprimaria (@) yahoo.com
  +40.237.253.000
  +40.237.253.000
  Cirligele 627065, Jud. Vrancea

Comunicam si pe: