Situatii de urgenta

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Cirligele

S-a infiintat , in baza Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta , prin HOTARAREA Consiliului Local Nr. xx din xx luna anul, privind aprobarea infiintarii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta , organigrama si numarul de personal al acestui serviciu si a Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta.

Scopul si modalitatea infiintarii

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, se constituie, potrivit legii in comuna Gugesti, ca structura specializata in domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile organizata cu personal angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si/sau a celui privat impotriva incendiilor si a altor calamitati.

Atributiile Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta :

 • desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
 • verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta;
 • asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta.

Atributiile compartimentului/specialistilor de prevenire:

Compartimentul pentru prevenire are ca principale atributii prevenirea producerii unor situatii de urgenta, prin actiuni de indrumare si control .

Atributiile formatiilor de interventie :

Formatia de interventie asigura interventia pentru stingerea incendiilor salvarea , acordarea primului ajutor protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau alte situatii de urgenta prin atributiile specifice .

Atributiile grupelor de interventie:

Grupa de interventie la incendii are urmatoarele atributii si misiuni :

 • actioneaza in cadrul Formatiei de Interventie , executa actiuni de interventiepentru stingerea incendiilor salvarea persoanelor , a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau alte situatii de urgenta ;
 • executa recunoasteri pe raza unitatii administrativ-teritoriale cu accent pe sursele de alimentare cu apa, posibilitatea accesului de interventie.

Grupa de deblocare-salvare are urmatoarele atributii si misiuni :

 • actioneaza in cadrul Formatiei de Interventie , pentru salvarea ranitilor a celor surprinsi sub daramaturi sau blocati in adaposturi, cladiri avariate sau distruse ;
 • actioneaza pentru deblocarea cailor de acces spre obiectivele de interventie si pentru evacuarea ranitilor si a sinistratilor ;
 • localizarea si limitarea avariilor la retelele de utilitate publica care prezinta pericol pentru personalul de interventie sau cel afectat ;
 • evacuarea apelor ce prezinta pericol pentru personalul de interventie si pentru cel surprins in raionul de interventie.
 • personalul din cadrul grupei studiaza si cunoaste caracteristicile constructiilor, spatiilor de adapostire, retelelor de gospodarie comunala, cailor de comunicatie, precum si masurile de interventie in cazul afectarii lor - face propuneri pentru aprovizionarea cu instalatii, utilaje si alte materiale necesare dotarii echipajului ;
 • centralizeaza si raporteaza ierarhic informatiile de specialitate privind actiunile pe care le-a desfasurat ;

Grupa medicala are urmatoarele atributii si misiuni :

 • actioneaza in cadrul formatiei de interventie, asigura ajutorul medical de urgenta personalului propriu si a victimelor ;
 • cunoaste situatia epidemiologica din zona de responsabilitate si determina influenta acesteia in cazul contaminarii;
 • indruma si coordoneaza constituirea si dispunerea elementelor sanitare si sanitar – veterinare specializate pentru acordarea ajutorului medical calificat pe teritoriul unitatii administrativ – teritoriale;
 • cunoaste in permanenta stadiul realizarii masurilor sanitaro - igienice si sanitar – veterinare, situatia si capacitatea de actiune a fortelor proprii ;
 • asigura triajul si stabilizarea victimelor, evacuarea acestora catre formatiunile medicale locale sau spitale ;
 • actioneaza in cadrul formatiei de interventie, asigura ajutor medical de urgenta si transportul ranitilor la punctele de adunare si evacuare ;
 • cunoaste situatia epizootica din zona de responsabilitate si determina influenta acesteia in cazul contaminarii;
 • participa la aplicarea unor masuri de antibioprofilaxie si antiepidemice;
 • realizeaza masurile tehnico - medicale privind asanarea zonei in care se gasesc un numar mare de victime ;
 • participa la realizarea masurilor de instituire a carantinei ;

Grupa evacuare are urmatoarele atributii si misiuni :

 • actioneaza in cadrul formatiei de interventie- organizeaza, conduce si indruma desfasurarea evacuarii institutiilor publice, agentilor economici, populatiei, colectivitatilor de animale, bunurilor materiale si obiectelor culturale din locatiile stabilite ;
 • urmareste realizarea masurilor de pregatire si de desfasurare a actiunilor de evacuare, de primire, de repartitie si de cazare a populatiei si de depozitare a bunurilor materiale;
 • organizeaza, incadreaza si asigura functionarea punctelor de adunare-imbarcare, de debarcare - primire si de repartitie;
 • realizeaza masurile de asigurare privind transportul populatiei, bunurilor materiale, colectivitatilor de animale, asistenta medicala, paza, ordinea, legaturile fir si radio si evidenta populatiei pe timpul executarii evacuarii in raioanele din si in care se executa aceasta ;

Grupa de suport logistic are urmatoarele atributii si misiuni :

 • actioneaza in cadrul formatiei de interventie,- pentru asigurarea aprovizionarii cu mijloace de interventie ;
 • asigurara cu alimente si hrana formatia de interventie,
 • asigurara echipamentului de schimb, pe timp de vara sau iarna,
 • asigura logistica actiunilor de evacuare care se asigura prin aprovizionarea personalului care se evacueaza, cu produse alimentare si industriale de prima necesitate;
 • participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apa, hrana si medicamente;
 • face propuneri si asigurara completarea dotarii formatiunilor de interventie necesare pentru interventia formatiei de interventie,

Atributiile echipelor specializate :

Echipa de transmisiuni- alarmare are urmatoarele atributii si misiuni :

 • asigura primirea si transmiterea cu prioritate a semnelor de instiintare despre situatiile de urgenta ;
 • asigura actionarea la timp a sistemelor de alarmare pentru transmiterea mesajelor de protectie civila catre populatie privind iminenta producerii unor situatii de urgenta pe teritoriul localitatii, folosind sirena electrica sau alte mijloace avute la dispozitie;
 • controleaza periodic exploatarea mijloacelor de transmisiuni si alarmare ;
 • organizeaza si asigura respectarea regulilor si dispozitiilor privitoare la traficul radio;

Echipa de cercetare – cautare are urmatoarele atributii si misiuni :

 • realizarea recunoasterii pentru identificarea precisa a a zonei afectate de dezastru si transmiterea centrului operativ a informatiilor necesare pentru luarea deciziei de interventie ;
 • execuarea recunoasterii cailor de comunicatii si a raioanelor in care se va executa evacuarea, pe diferite variante de transport ( auto, pe caile ferate, etc.)

Toate echipele vor executa pe langa activitatile specificate mai sus, in functie de situatia concreta din localitate, alte activitati functie de natura evenimentelor constatate si de dinamica in timp a acestora.

Comuna Cirligele

Cirligele este o comuna in judetul Vrancea, România, formata din satele Blidari, Bontesti, Cirligele (resedinta) și Dalhauti.

Wikipedia

Primaria Cirligele

  cirligeleprimaria (@) yahoo.com
  +40.237.253.000
  +40.237.253.000
  Cirligele 627065, Jud. Vrancea

Comunicam si pe: